Terminy rekrutacji do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2016/2017:

od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

od 28 do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 lipca 2016 r. godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do godz. 15:00 w dniu 7 lipca 2016 r.  - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

8 lipca 2016r. godz. 12:00  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

od 8 lipca 2016r. - rekrutacja uzupełniająca.

-------------------------------------------------------------------------------------

 


 Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie Gimnazjum nr 28 w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić Absolwentów i Przyjaciół szkoły
na spektakl  „Czy pokochałabyś potwora?”
w dniu 20 czerwca, o godzinie 19:00,
w auli szkolnej.

Mile widziany strój wieczorowy.  Poczęstunek w trakcie przerwy.
Finaliści konkursów przedmiotowych:

Konkurs  z języka polskiego
Mateusz Miernik z kl. 3a           opiekun: p. Ewa Tota

Konkurs z chemii
Szymon Pawelec z kl. 3a           opiekun: p. Marta Lewandowska

Konkurs z fizyki
Szymon Pawelec z kl. 3a           opiekun: p. Irena Michalak

Konkurs biologiczny
Małgorzata Wójcik z kl. 3a         opiekun: p. Marta Dymek
Mateusz Zakrzewski z kl. 3a

Konkurs z historii
Zofia Garnek z kl. 3b                 opiekun: p. Bogusław Wróbel
Tomasz Czerski  z kl. 3a
Mateusz Miernik z kl. 3a

 

W etapie rejonowym konkursów wzięli udział uczniowie:

Konkurs  z języka polskiego

1. Mateusz Miernik z kl. 3a

Konkurs z języka angielskiego

1. Bosowska Gabysia z kl. 3b
2. Dudek Raymond  z kl. 3d

Konkurs z matematyki

1. Szymon Pawelec z kl. 3a
2. Jakub Cudak z kl. 2a

Konkurs z chemii

1. Szymon Pawelec z kl. 3a
2. Patrycja Makuszewska z kl. 3a

Konkurs z fizyki

1. Szymon Pawelec z kl. 3a
2. Aleksander Dodov z kl. 3a
3. Jakub Cudak z kl. 2a
4. Kacper Mazurczyk z kl. 2a

Konkurs biologiczny

1. Małgorzata Wójcik z kl. 3a
2. Mateusz Zakrzewski z kl. 3a
3. Patrycja Makuszewska z kl. 3a
4. Piotr Dziura z kl. 3a
5. Michał Faber z kl. 3a
6. Aleksander Dodov z kl. 3a
7. Wiktoria Krzemień z kl. 3a

Konkurs z historii

1. Zofia Garnek z kl. 3b
2. Tomasz Czerski  z kl. 3a
3. Jakub Filipowski z kl. 3a
4. Mateusz Miernik z kl. 3a
5. Kamil Kadula  zkl. 3c


 

Wilczy apetyt w Gimnazjum nr 28


artykuł w gazecie "Wiadomości" numer 5/2015 strona 2

Zapraszamy do lektury!


W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy dziennik lekcyjny wyłącznie w formie elektronicznej.

 Synergia  Librus to nowoczesne, a zarazem proste w obsłudze narzędzie usprawniające monitorowanie ocen i frekwencji uczniów oraz współpracę pomiędzy Rodzicem a szkołą. Dzięki niemu Rodzic ma bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego komputera połączonego do Internetu, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem synergia.librus.pl.