Informacje dla kandydatów na uczniów Gimnazjum nr 28

  W terminie do 7 lipca 2015 roku w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w gimnazjum należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum nr 28 dokumenty:
1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
3. wypełniony i podpisanformularz_dla kandydata na ucznia Gimnazjum nr 28 (dane zawarte w formularzu nie mają wpływu na decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły)

Lista uczniów przyjętych do Gimnazjum nr 28 zostanie wywieszona w holu szkoły 8 lipca 2015r. o godz. 13:00.

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas 1 z wychowawcami klas. Dokładny termin spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.

W okresie wakacji sekretariat szkoły będzie czynny:

       w terminie 28 czerwca - 19 lipca
     codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

      w terminie  20 lipca -17 sierpnia
     sekretariat nieczynny

      w terminie 18 sierpnia - 31 sierpnia
     codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 

Wilczy apetyt w Gimnazjum nr 28


artykuł w gazecie "Wiadomości" numer 5/2015 strona 2

Zapraszamy do lektury!


 


  Drodzy Państwo,

dbając o jakość pracy szkoły i  współpracę z Rodzicami w roku szkolnym 2014/2015 wdrażamy elektroniczny dziennik firmy Librus.

librus_logo

 e-Dziennik Librus to nowoczesne, a zarazem proste w obsłudze narzędzie usprawniające monitorowanie ocen i frekwencji uczniów oraz współpracę pomiędzy Rodzicem a szkołą. Dzięki niemu Rodzic ma bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego komputera połączonego do Internetu, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem dziennik.librus.pl, a także w materiałach dedykowanych Rodzicom: